Wat is STOOOM op school?

Nu de bezoeken aan onze STOOOMlabs (Stadion en Muzelinck) niet mogelijk zijn, komen wij van STOOOM naar jullie toe.

Op deze pagina lees je over ons aabod. Kijk goed, want voor bijna alle stooom op school lessen vragen we aan de leerkrachten om het een en ander voor te bereiden.


Naam: De naam van de les

Doelgroep: Voor wie is deze les het meest geschikt. Dat wil zeggen dat een groep lager of hoger dan dit ook best deze les kunnen boeken, maar dat het te makkelijk of te moeilijk is.

Niveau: Een getal van 1 t/m 5 om aan te geven hoe moeilijk deze les is als kinderen nog nooit eerder met dit ondewerp hebben gewerkt. Hoe lager het getal, hoe makkelijker het instapniveau.

Extra handjes: Dit geeft aan of het wenselijk is om hulp in te vragen van bijvoorbeeld een onderwijsassistent, een stagiaire of een ouder.

Voorbereiding: Een getal van 1 t/m 5 wat aangeeft hoeveel tijd en of materiaal er nodig is voordat deze les uberhaupt gedaan kan worden. Een laag getal betekent nauwelijk voorbereiding voor de leerkracht.

Beschrijving: Hier leggen we kort uit wat de les is en wat er aan voorbereiding nodig is alvorens de les gedaan kan worden. De les kan alleen doorgaan als aan deze voorbereidingen is voldaan.


Naam: BYOR en MakeDo

Doelgroep: 5 t/m 8

Niveau: 1, leerlingen hebben geen voorkennis nodig.

Extra Handjes: Enkel de leerkracht. Bij groep 5 zijn extra handjes erg fijn.

Voorbereiding: 5, deze opdracht kost de leerkracht veel tijd aan voorbereiding.

Beschrijving: Maak met kosteloos materiaal en een door ons meegebracht doos elektronica een robotgestuurde constructie. Dit kan natuurlijk een robot zijn, maar werk je op dit moment op school bijvoorbeeld aan het thema kastelen, bouw dan een kasteel met een elektrische ophaalbrug.
De voorbereiding voor de leerkracht bestaan uit het regelen van een lokaal met een digibord en het verzamelen van heel veel karton, touw, en stiften. Verder vinden we het prettig als je met ons in overleg aangeeft met welk thema we aan de gang gaan. Anders selecteren wij ons eigen thema. Het door ons meegebrachte materiaal nemen we weer mee terug. Dus zorg dat u eventueel foto’s maakt van de producten voordat ze worden afgebroken.


Naam: MakeDo

Doelgroep: Groep 3 en 4

Niveau: 1, leerlingen hebben geen voorkennis nodig.

Extra Handjes: Hulp van een onderwijsassisten of stagiaire is wenselijk, maar niet cruciaal.

Voorbereiding: 5, deze opdracht kost de leerkracht veel tijd aan voorbereiding.

Beschrijving: Maak met kosteloos materiaal en door ons meegebrachte bevestigingsmaterialen een constructie. Dit kan natuurlijk een robot zijn, maar werk je op dit moment op school bijvoorbeeld aan het thema kastelen, bouw dan een kasteel met een ophaalbrug.
De voorbereiding voor de leerkracht bestaan uit het regelen van een lokaal met een digibord, en het verzamelen van heel veel karton, touw, en stiften. Verder vinden we het prettig als je met ons in overleg aangeeft met welk thema we aan de gang gaan. Anders selecteren wij ons eigen thema. Het door ons meegebrachte materiaal nemen we weer mee terug. Dus zorg dat u eventueel foto’s maakt van de producten voordat ze worden afgebroken.


Naam: Microbits

Doelgroep: 6 t/m 8

Niveau: 2, leerlingen hebben enige voorkennis nodig hoe om te gaan met de computers van school.

Extra Handjes: Niet nodig

Voorbereiding: 3, afhankelijk van hoe goed de ICT op je school georganiseerd is.

Beschrijving: Micorobits zijn kleine programeerbare printplaatjes. Deze printplaatjes hebben zeer veel functies. Daardoor kan deze les als een introductieles voor programmeren worden gebruikt, maar is het tevens geschikt voor gevorderden. De voorbereiding voor de leerkracht bestaan uit het regelen van een lokaal met een digibord en het verzamelen en klaarzetten van computers met internet. We verwachten dat leerlingen deze computers kunnen gebruiken. Eén computer per leerling is de voorkeur. Twee leerlingen per pc is het maximum. Deze lessen zijn prima te koppelen aan een thema waar de school nu aan werkt. We vinden het prettig als je met ons in overleg aangeeft met welk thema we aan de gang gaan. Anders selecteren wij ons eigen thema. Het door ons meegebrachte materiaal nemen we weer mee terug. Dus zorg dat u eventueel foto’s maakt van de producten voordat ze worden afgebroken.


Naam: Stroomkring

Doelgroep: 5 t/m 8

Niveau: 1, leerlingen hebben geen voorkennis nodig.

Extra Handjes: niet nodig

Voorbereiding: 2, materiaal wat hoogstwaarschijnlijk op school al aanwezig is.

Beschrijving: De kinderen leren de basis van elektriciteit en stroomkringen. Daarna gaan we zelf een stroomkring maken. Wij nemen lampjes, batterijen en ‘bedrading'(zilverfolie) mee. We vragen aan de leerkracht om te zorgen voor een lokaal met een digibord, dik papier, plaksel, potloden of stifen en scharen. Het door ons meegebrachte materiaal nemen we weer mee terug. Dus zorg dat u eventueel foto’s maakt van de producten voordat ze worden afgebroken.


Naam: 3D tekenen Tinkercad

Doelgroep: groep 6 t/m 8

Niveau: 3, leerlingen hebben enige basiskennis nodig van hoe ze met de schoolcomputers naar internet kunnen gaan. Alle leerlingen hebben een Microsoft- of Googleaccount nodig en weten hoe daarmee in te loggen.

Extra Handjes: niet nodig

Voorbereiding: 2, er is nauwelijks voorbereiding nodig mits aan de vereisten zoals bij het niveau staat omschreven is voldaan. Eén computer per leerling is de voorkeur. Twee leerlingen per pc is het maximum. Verder is een muis enorm fijn, maar geen vereisten. We vragen aan de leerkracht om te zorgen voor een lokaal met een digibord

Beschrijving: 3D tekenen leent zich uitermate geschikt om te passen in een thema. Van kastelen, tot insecten. Maar een simpele doos met een deksel is voor groep 6 al behoorlijk pittig. 3D tekenen is geschikt voor de beginner, maar ook voor de gevorderden. (Als de tekening erg klein zijn, kunnen ze zelfs worden geprint met een 3D printer. Dit is een eigen thema en is mogelijk)


Naam: Programmeren in Code.org (hour of code)

Doelgroep: Groep 4 t/m 8

Niveau: 3, leerlingen hebben enige basiskennis nodig van hoe ze met de schoolcomputers naar internet kunnen gaan. Alle leerlingen hebben een Microsoft- of Googleaccount nodig en weten hoe daarmee in te loggen.

Extra Handjes: Niet nodig

Voorbereiding: 2, er is nauwelijks voorbereiding nodig mits aan de vereisten zoals bij het niveau staat omschreven is voldaan. Eén computer per leerling is de voorkeur. Twee leerlingen per pc is het maximum. We vragen aan de leerkracht om te zorgen voor een lokaal met een digibord

Beschrijving: Programmeren met code.org is een echte introductieles van programmeren. Dat wil zeggen dat als wij van Stooom weer vertrokken zijn de leerkracht en de kinderen geheel zelfstandig verder kunnen. Kinderen werken niet toe naar een product. Hij zijn korte speelse opdrachten om de basisbegrippen van programmeren te begrijpen.


Naam: Programmeren Unplugged groep 1/2

Doelgroep: Groep 1/2

Niveau: 1

Extra Handjes: De eigen leerkracht

Voorbereiding: 4, We willen je vragen om enkele dagen vooraf al delen van een boek voor te lezen aan de kinderen. Ons bezoek borduurt voort op dit verhaal. Het boek kunt u ophalen bij de muzelinck of u krijgt een PDF van ons (via info@stooom.nl)

Beschrijving: Aan de hand van het verhaal van ruby gaan de kinderen pracktisch aan de slag met het leren coderen.


Naam: Onderzoekend en ontdekkend leren activiteit (seizoensgebonden)

Doelgroep: 1/2 eventueel 3

Niveau: 2, het is belangrijk dat de kinderen voorzichtig met spullen kunnen omgaan.

Extra Handjes: De eigen leerkracht en eventuele klassenassistent of stagiaire.

Voorbereiding: 2. We komen met een kist met spullen die passen bij het seizoen.

Beschrijving: We komen met een kist met spullen met activiteiten die passen bij het seizoen. De kinderen gaan de spullen en materialen onderzoeken en elkaar leren wat ze hebben ontdekt.


Naam: Proefjes

Doelgroep: 1 t/m 4

Niveau: 2 (niveau 1 voor groep 4)

Extra Handjes: eigen leerkracht en eventueel klassenassistent of staigiare

Voorbereiding: We komen met materialen naar school om proefjes te doen. Het is handig als tekenpapier, stiften, potloden en scharen

Beschrijving:


Naam: Stop Motion

Doelgroep: 3 t/m 8

Niveau: 3, kinderen moeten in korte tijd leren omgaan met een app op een ipad om stop motion filmpjes mee te maken.

Extra Handjes: eigen leerkracht

Voorbereiding: 2, de leerlingen hebben papier, potloden en stiften nodig. Als je denkt dat de klas het aankan, mogen ze ook achtergronden (filmsets)bouwen van materiaal wat je op school hebt. (denk aan blokken, lego etc) Het is prettig dat dit materiaal dan reeds in de klas aanwezig is.

Beschrijving: Kinderen gaan in groepjes werken aan een korte stop motion film. Aan het eind van de les heeft elk groepje een eigen film.


Naam: sjabloon

Doelgroep: sjabloon

Niveau: sjabloon

Extra Handjes: sjabloon

Voorbereiding: sjabloon

Beschrijving: sjabloon